top of page

Termeni și condiții

La autentificare și prin folosirea acestui website, numit în continuare Site, acceptați termenii și condițiile de mai jos, motiv pentru care va rugăm să le citiți cu atenție.

Prezentul document Termeni și Condiții a fost creat pentru Vizitatorii persoane fizice și juridice și Clienții noștri.

 

Datele de identificare ale Societății:

Alessia Line S.R.L., persoană juridică română, legal constituită conform prevederilor legale române, cu sediul pe Calea Unirii, numărul 27, în orașul Suceava, județul Suceava, înregistrată la Registrului Comerțului sub nr. J33/716/2004, având Codul Unic de Înregistrare: 16577383, atribut fiscal RO, cont bancar RO44 UGBI 0000 3320 0462 3RON, deschis la Banca GARANTI Bank, suc. Suceava, , numit în continuare Societate.

Alessia Line S.R.L. comercializează următoarele grupuri de produse: textile pentru interior; metraje (materiale textile vândute la metru); bunuri și articole confecționate din materiale textile pentru spații interioare; articole textile la bucată (perdele, draperii gata făcute, fete de masă, perne, paturi, decorațiuni ai căror material-prim îl reprezintă textilele); tije, garnije pentru perdele și alte accesorii; textile pentru baie; elemente de umbrire uși, ferestre, enumerarea nefiind limitată la aceste produse. 

Alessia Line S.R.L. își rezervă dreptul de a opri în orice moment comercializarea oricăreia dintre categoriile de produse anterior enumerate sau de a începe comercializarea unor noi categorii de produse, fără a fi obligat să informeze Vizitatorul sau  Clientul cu privire la acest lucru.

 

Definiții și termeni

  • Vânzător –  ALESSIA LINE S.R.L.

  • Cumpărător – orice persoană fizică sau juridică

  • Utilizator/Vizitator – orice persoană fizică cu vârstă de minim 18 ani/ persoană juridică care accesează paginile acestui Site cu scopul de informare sau utilizare a informațiilor puse la dispoziție. 

  • Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).

  • Comandă– un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția să de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

  • Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/ sau Serviciu de către Alessia Line SRL Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare. 

  • Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului că urmare a Contractului încheiat.

  • Specificații – toate specificațiile și/ sau descrierile Produselor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora din Site.

  • Contract- reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului. 

  • Comunicări comerciale – mijloace de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS, notificări push) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioada.

 

Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Întregul conținut al site-ului www.alessialine.com, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/ sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Alessia Line SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/ sau publicare).

Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de ALESSIA LINE S.R.L. și doar cu acordul scris al ALESSIA LINE S.R.L. Încălcarea dreptului de autor sesizată pe site se va raporta la adresa de email alessia_line@yahoo.com.

 

Produsele și serviciile oferite de ALESSIA LINE S.R.L.

Accesul la www.alessialine.com în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Cumpărător, mai puțin persoanelor fizice sub vârsta de 18 ani.

Pentru motive justificate ALESSIA LINE SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel ALESSIA LINE SRL. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al ALESSIA LINE SRL pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

Politică de confidențialitate:

ALESSIA LINE SRL se angajează să ia toate măsurile rezonabile pe care le are la dispoziție pentru a păstra confidențialitatea datelor personale puse la dispoziție de Clienți.

 

Derularea operațiunilor de vânzare prin Site

Contractul

Prin lansarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu formă de comunicare (e-mail) prin care Societatea își derulează operațiunile pe Site. În cazul comenzilor lansate verbal, Societatea nu poate acceptă reclamații sau plângeri de nelivrare sau livrare greșită.

Dacă Societatea confirmă executarea unei Comenzi, acest lucru va implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Societate se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Societății către Client, fără a necesită o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

Societatea nu consideră în nici un moment o Comandă neconfirmată că având valoarea unui Contract. Așadar, Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Societate.

Termenul de livrare și condițiile de livrare a produselor care nu se află la dată lansării comenzii în stoc se stabilește pentru fiecare Client în parte în cadrul Contractului comercial de vânzare-cumpărare/Contractul de furnizare Program Cutting.

Prevederile prezenței termeni și condiții generale coroborate cu prevederile Contractelor comerciale de vânzare-cumpărare/Contractelor de furnizare program cutting vor stă la baza comenzilor lansate și confirmate.

 

Obiectul Comenzii

Obiectul Comenzii îl constituie produsul/produsele, serviciul/serviciile Societății cu privire la care Clientul și-a exprimat opțiunea de a le cumpără, prin generarea unei Comenzi pe Site confirmată de către Societate. Produsul/produsele, serviciul/serviciile are/au caracteristicile menționate de către Societate pe Site.

Societatea depune eforturi pentru menținerea corectitudinii informațiilor/imaginilor expuse pe Site. Cu toate acestea, având în vedere posibile erori cu privire la aceste informații, Societatea precizează că imaginea produselor au caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului de către Producător fără notificare prealabilă din partea acestuia. De asemenea, unele caracteristici ale produselor/serviciilor prezentate pe Site, pot fi modificate de către Societate fără preaviz sau pot conține erori de operare.

De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerentă structurii informației, uneori descrierile produselor/serviciilor pot fi incomplete, însă Societatea face eforturi de a prezența informațiile cele mai relevante.

Promoțiile/ofertele prezentate pe Site sunt valabile în limita stocului disponibil. Promoțiile, acțiunile și reducerile acordate de către Societate nu pot fi combinate, cu excepția cazului în care acestea sunt anunțate în mod explicit. Reduceri suplimentare la prețuri promoționale nu mai pot fi acordate. În cazul în care mai multe promoții s-ar aplică pentru o comandă, Clientul va putea alege oferta cea mai bună, informând Societatea asupra variantei alese. În cazul în care Clientul nu indică varianta aleasă, ALESSIA LINE SRL. își rezervă dreptul de a alege discount-ul aplicabil în locul Clientului.

 

Prețul produselor/serviciilor și valoarea comenzii

Prețul produsului/produselor, respectiv serviciului/serviciilor sunt cele menționate pe Site. Societatea își rezervă dreptul de a stabili față de fiecare Client al sau un preț special pentru produse/servicii, diferit de cel menționat pe Site. Prețul produselor/serviciilor poate fi modificat de către Societate, în orice moment, Clientul fiind informat în acest sens conform celor prevăzute în Contractul comercial de vânzare-cumpărare/Contractul de furnizare Program Cutting.

Pentru a fi aplicabil, prețul produsului/serviciului trebuie să fie sincer și serios. Astfel, Societatea atenționează asupra faptului că există cazuri când, că urmare a unor disfuncționalități ale Site-ului sau erori, prețul afișat pe Site poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Societatea va informa Clientul asupra prețului corect. Prețul nu include TVA.

 

Metode de livrare și plata

Livrarea

Produsul/produsele vor putea fi ridicate de către Client de la depozitul ALESSIA LINE SRL, situat în Suceava, pe Calea Unirii nr. 27, etaj 1, Suceava, sau vor putea fi livrate Clientului, fie de către Societate, fie prin intermediul serviciului de curierat rapid Fan Courier. Costul transportului efectuat de către societatea de curierat este prestabilit, fiind cel practicat de către acesta. Cuantumul acestuia va fi indicat de către Societate Clientului în momentul confirmării comenzii. Societatea își rezervă dreptul de a modifică cuantumul costului de transport în funcție de valoarea comenzii lansate de către Client.

Modalitățile, condițiile și termenele concrete de preluare, respectiv livrare produs/produse sunt stabilite în cazul fiecărui Client în parte în Contractul comercial de vânzare-cumpărare/Contractul de furnizare Program Cutting.

Va rugăm să țineți cont de faptul că Societatea de curierat rapid livrează coletele conțînând produsele Comandate de către D-voastră între orele 10:00 și 15:00, de aceea va rugăm să ne indicați o adresa de livrare unde puteți fi găsit în acest interval de timp! În cazul în care Clientul nu se află la adresa de livrare în momentul livrării, agentul de curierat rapid lasă o înștiințare la acea adresa. Pe înștiințare va apărea numărul coletului și numărul de telefon al Fan Courier. Clientul are la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a conveni cu Societatea de curierat rapid asupra unei alte zi pentru livrare. Dacă acest lucru nu se realizează, agentul de curierat rapid returnează coletul Societățîi. Dacă Clientul nu se află la adresa de livrare și agentul de curierat rapid nu poate lasă nici o înștiințare, acesta va încerca livrarea și în următoarea zi de lucru. Dacă livrarea eșuează și a două oară, Societatea de curierat rapid returnează coletul Societății.

În afară de cazul în care este agreat de Societate și Client diferit, Societatea se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate produselor Comandate de către Clienți în momentul predării acestora către reprezentantul Clientului sau serviciul de curierat rapid.

Societatea va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare (factură fiscală, acte care conform legislației în vigoare însoțesc produsul/produsele) la Client. Societatea va efectua livrarea produselor doar pe teritoriul României.

 

Modalitatea de plata

Modalitatea în care plata produselor/serviciilor comandate de către Client se va realiza față de Societate se va stabili pentru fiecare caz în parte prin Contractul comercial de vânzare-cumpărare/Contractul de furnizare Program Cutting. (plata în numerar, prin CEC, bilet la ordin cu scadență la zi, avalizat în nume propriu, plata la curier prin serviciul ramburs).

Plata la curier: plata produsului se face după preluarea coletului de către Client. Plata se va face direct către firma de curierat pe baza de chitanță. Societatea atenționează Clienții că în cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Societate să permită Clientului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării contravalorii acestora.

Politică de returnare

În cazul în care există diferențe cantitative constatate la momentul predării – preluării produselor, se va întocmi un proces verbal de constatare, proces-verbal care va fi semnat de reprezentanții ambelor părți.

Reclamațiile Clientului cu privire la necorespunderea calitativă/cantitativă a produsului/produselor livrate trebuie făcută într-un termen de maximum 24 de ore de la livrare, în scris și trimise prin fax Societății. Returnarea mărfurilor necorespunzătoare calitativ/cantitativ de către Client va fi realizată în același termen de 24 de ore de la dată livrării. Societatea își rezervă dreptul de a nu acceptă returnarea produsului/produselor a căror defecțiune provine din manipularea lor greșită, ori datorită finisării și confecționării lor.

Societatea nu răspunde pentru produsul/produsele reclamate cu lipsuri cantitative, deficiențe calitative dacă acestea au fost revândute sau introduse în lucrări, ulterior recepției și/sau nu au fost respectate prescripțiile de utilizare precizate de către Societate.

Societatea va soluționa reclamația Clientului, după primirea și verificarea produselor returnate, iar în cazul în care consideră reclamația Clientului întemeiată, va înlocui produsul/produsele defecte în termen de 72 de ore de la dată constatării neconformității.

În cazul produselor vândute de Societate, instrucțiunile de întrebuințare sunt indicate cu pictograme internaționale. Societatea nu-și asumă răspunderea cu privire la prejudiciile cauzate Clienților datorate nerespectării instrucțiunilor de folosire.

Societatea preia la returnare articolele metraj la rola numai în starea lor inițială, și nicidecum tăiate sau confecționate.

 

Termene de livrare

Societatea va livra produsele în cadrul termenelor menționate în Contractul comercial de vânzare-cumpărare/Contractul de furnizare Program Cutting.

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, Societatea va anunță Clientul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării.

În cazul în care Societatea primește informațîi eronate legate de livrarea produselor, Societatea poate refuză onorarea livrării, fără că acest lucru să se considere o încălcare a Contractului, sau poate stabili un nou termen de onorare a Comenzii.

 

Publicitate

În momentul în care, Clientul își crează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere sau orice alte comunicări promoționale. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea www.alessialine.com în acest sens.

Renunțarea la primirea Newslettere-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătură special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau prin transmiterea retragerii consimțământului la următoarea adresă de e-mail: alessia_line@yahoo.com . Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 

Politică de utilizare a cookie-urilor

Acest website poate folosi cookie-uri atât proprii, cât și provenind de la terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor fiecăruia.

Forță majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea/executarea cu întârziere/executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă - Jurisdicția

Prezentul document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între ALESSIA LINE SRL și Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

Vă mulțumim!

Echipa Alessia Line

bottom of page